udfIsValidDateTime
bln udfIsValidDateTime (str)
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#DefineFunction udfIsValidDateTime (strYmdHms)
intLastErrorMode = ErrorMode (@OFF)
LastError ()
TimeDiff (strYmdHms, strYmdHms)
ErrorMode (intLastErrorMode)
Return !LastError ()
;..........................................................................................................................................
; This user defined function "udfIsValidDateTime" checks a given WinBatch
; Date string e. g. "2009:02:01" or DateTime string e. g. "2009:02:01:08:00:00"
; wether it is valid or not.
; The function returns a boolean value of @FALSE (0) or @TRUE (1).
;
; Detlev Dalitz.20010325.20090724.
;..........................................................................................................................................
#EndFunction
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


; Test.

blnResult11 = udfIsValidDateTime (TimeYmdHms ())     ; @TRUE.
blnResult12 = udfIsValidDateTime ("2009:02:01")     ; @TRUE.
blnResult13 = udfIsValidDateTime ("2009:02:01:23:59:59") ; @TRUE.
blnResult14 = udfIsValidDateTime ("2009:02:02:00:00:00") ; @TRUE.
blnResult15 = udfIsValidDateTime ("2009:2:1")      ; @TRUE.
blnResult16 = udfIsValidDateTime ("2009:2:1:0:0:0")   ; @TRUE.

blnResult21 = udfIsValidDateTime ("0:1:1:0:0:0")     ; @TRUE. Minimum DateTime.
blnResult22 = udfIsValidDateTime ("9999:12:31:23:59:59") ; @TRUE. Maximum DateTime.

blnResult31 = udfIsValidDateTime ("2009:02:01:00:00:60") ; @FALSE.
blnResult32 = udfIsValidDateTime ("2009:02:01:00:60:00") ; @FALSE.
blnResult33 = udfIsValidDateTime ("2009:02:01:24:00:00") ; @FALSE.
blnResult34 = udfIsValidDateTime ("2009:02:00:00:00:00") ; @FALSE.
blnResult35 = udfIsValidDateTime ("2009:00:01:00:00:00") ; @FALSE.
blnResult36 = udfIsValidDateTime ("2009:01:32:00:00:00") ; @FALSE.
blnResult37 = udfIsValidDateTime ("2009:02:29:00:00:00") ; @FALSE.
blnResult38 = udfIsValidDateTime ("2008:02:29:00:00:00") ; @TRUE. Leap-day.
blnResult39 = udfIsValidDateTime ("2008:02:30:00:00:00") ; @FALSE.

blnResult41 = udfIsValidDateTime ("2009:02:01:::")    ; @FALSE.
blnResult42 = udfIsValidDateTime ("2009:2:1:::")     ; @FALSE.

blnResult51 = udfIsValidDateTime ("1600:02:29:00:00:00") ; @TRUE.
blnResult52 = udfIsValidDateTime ("1700:02:29:00:00:00") ; @FALSE.
blnResult53 = udfIsValidDateTime ("1800:02:29:00:00:00") ; @FALSE.
blnResult54 = udfIsValidDateTime ("1900:02:29:00:00:00") ; @FALSE.
blnResult55 = udfIsValidDateTime ("2000:02:29:00:00:00") ; @TRUE.
blnResult56 = udfIsValidDateTime ("2100:02:29:00:00:00") ; @FALSE.
blnResult57 = udfIsValidDateTime ("2200:02:29:00:00:00") ; @FALSE.
blnResult58 = udfIsValidDateTime ("2300:02:29:00:00:00") ; @FALSE.
blnResult59 = udfIsValidDateTime ("2400:02:29:00:00:00") ; @TRUE.

blnResult61 = udfIsValidDateTime ("4000:02:29:00:00:00") ; @TRUE.
blnResult62 = udfIsValidDateTime ("8000:02:29:00:00:00") ; @TRUE.

Exit