udfCheckVarType
str udfCheckVarTypeV1 (int)
str udfCheckVarTypeV2 (int)
str udfCheckVarTypeV3 (int)
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#DefineFunction udfCheckVarTypeV1 (intBitmask)
strListTypes = "VarType = " : intBitmask : @LF
intBit = 1
While intBitmask ; While there is still a bitmask value.
  If intBitmask & intBit ; Check bit.
   If intBit & 1 Then strListTypes = strListTypes : @LF : "Integer (1)"
   If intBit & 2 Then strListTypes = strListTypes : @LF : "String (2)"
   If intBit & 4 Then strListTypes = strListTypes : @LF : "File Handle (4)"
   If intBit & 32 Then strListTypes = strListTypes : @LF : "Floating Point (32)"
   If intBit & 64 Then strListTypes = strListTypes : @LF : "Binary Buffer (64)"
   If intBit & 256 Then strListTypes = strListTypes : @LF : "Array (256)"
   If intBit & 512 Then strListTypes = strListTypes : @LF : "Variant (512)"
   If intBit & 1024 Then strListTypes = strListTypes : @LF : "COM Object (1024)"
   intBitmask = intBitmask & ~intBit ; Decrement current bitmask number by current bit.
  EndIf
  intBit = intBit << 1 ; Increment bit.
EndWhile
Return strListTypes
; (c)Detlev Dalitz.20120705.
#EndFunction
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#DefineFunction udfCheckVarTypeV2 (intBitmask)
strListTypes = "VarType = " : intBitmask : @LF
intBit = 1
While intBitmask ; While there is still a bitmask value.
  If intBitmask & intBit ; Check bit.
   If intBit & 1
     strListTypes = strListTypes : @LF : "Integer (1)"
   ElseIf intBit & 2
     strListTypes = strListTypes : @LF : "String (2)"
   ElseIf intBit & 4
     strListTypes = strListTypes : @LF : "File Handle (4)"
   ElseIf intBit & 32
     strListTypes = strListTypes : @LF : "Floating Point (32)"
   ElseIf intBit & 64
     strListTypes = strListTypes : @LF : "Binary Buffer (64)"
   ElseIf intBit & 256
     strListTypes = strListTypes : @LF : "Array (256)"
   ElseIf intBit & 512
     strListTypes = strListTypes : @LF : "Variant (512)"
   ElseIf intBit & 1024
     strListTypes = strListTypes : @LF : "COM Object (1024)"
   EndIf
   intBitmask = intBitmask & ~intBit ; Decrement current bitmask number by current bit.
  EndIf
  intBit = intBit << 1 ; Increment bit.
EndWhile
Return strListTypes
; (c)Detlev Dalitz.20120705.
#EndFunction
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#DefineFunction udfCheckVarTypeV3 (intBitmask)
strListTypes = "VarType = " : intBitmask : @LF
intBit = 1
While intBitmask ; While there is still a bitmask value.
  If intBitmask & intBit ; Check bit.
   Switch @TRUE
   Case !!(intBit & 1)
     strListTypes = strListTypes : @LF : "Integer (1)"
     Break
   Case !!(intBit & 2)
     strListTypes = strListTypes : @LF : "String (2)"
     Break
   Case !!(intBit & 4)
     strListTypes = strListTypes : @LF : "File Handle (4)"
     Break
   Case !!(intBit & 32)
     strListTypes = strListTypes : @LF : "Floating Point (32)"
     Break
   Case !!(intBit & 64)
     strListTypes = strListTypes : @LF : "Binary Buffer (64)"
     Break
   Case !!(intBit & 256)
     strListTypes = strListTypes : @LF : "Array (256)"
     Break
   Case !!(intBit & 512)
     strListTypes = strListTypes : @LF : "Variant (512)"
     Break
   Case !!(intBit & 1024)
     strListTypes = strListTypes : @LF : "COM Object (1024)"
   EndSwitch
   intBitmask = intBitmask & ~intBit ; Decrement current bitmask number by current bit.
  EndIf
  intBit = intBit << 1 ; Increment bit.
EndWhile
Return strListTypes
; (c)Detlev Dalitz.20120705.
#EndFunction
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


; Test.

intNum = 1537
Pause ("udfCheckVarTypeV1", udfCheckVarTypeV1 (VarType (intNum))) ; "Integer (1)"
Pause ("udfCheckVarTypeV2", udfCheckVarTypeV2 (VarType (intNum))) ; "Integer (1)"
Pause ("udfCheckVarTypeV3", udfCheckVarTypeV3 (VarType (intNum))) ; "Integer (1)"


strText = "Test"
Pause ("udfCheckVarTypeV2", udfCheckVarTypeV2 (VarType (strText))) ; "String (2)"


strFloat = 3.14
Pause ("udfCheckVarTypeV2", udfCheckVarTypeV2 (VarType (strFloat))) ; "Floating Point (32)"


arrArray = Arrayize ("1,a,2,b,3,c", ",")
Pause ("udfCheckVarTypeV2", udfCheckVarTypeV2 (VarType (arrArray))) ; "Array (256)"
Pause ("udfCheckVarTypeV2", udfCheckVarTypeV2 (VarType (arrArray[0]))) ; "String (2)"
Pause ("udfCheckVarTypeV2", udfCheckVarTypeV2 (VarType (arrArray[1]))) ; "String (2)"


objShell = ObjectCreate ("WScript.Shell")
Pause ("udfCheckVarTypeV2", udfCheckVarTypeV2 (VarType (objShell))) ; "Integer (1)" + "Variant (512)" + "COM Object (1024)"

strFolder = objShell.SpecialFolders.Item("Desktop") ; VT BSTR.
Pause ("udfCheckVarTypeV2", udfCheckVarTypeV2 (VarType (strFolder))) ; "Variant (512)"
Pause ("udfCheckVarTypeV2", udfCheckVarTypeV2 (VarType (objShell.SpecialFolders))) ; -1 ... specified name is a function name, reserved word or string constant.

:CANCEL
objShell = 0
Exit